| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

hroch.czu.cz - Studijní evidence

hroch.czu.cz - UIS
Vizualizace (b)

hroch.czu.cz - UIS

Pro studenty

Přihlášení

Parkování na ČZUVážené studentky a studenti.
Areál České zemědělské univerzity v Praze je z dopravního hlediska rozdělen na několik částí - viz. přiložená mapka. Pro parkování vozidel studentů jsou určena parkoviště P1 - P4 na severovýchodní a východní části areálu a také malé parkoviště u Studijně-informačního centra (SIC) na jižní straně - P6 a P7 (vše vyznačeno v mapce modrou barvou). Toto parkoviště však bývá velmi brzo obsazeno a doporučujeme tedy používat hlavní parkoviště P1. Do zaměstnanecké části (zeleně označené prostory) je vjezd povolen pouze zaměstnancům ČZU. Červené plochy jsou pouze na zvláštní povolení. Prosím respektujte i omezení u parkoviště P5, které je vyhrazené pro krátkodobé parkování návštěvníků zdravotního střediska a banky.

Pro zrychlení vjezdu do areálu ČZU si můžete na portále http://student.czu.cz zaregistrovat svou registrační značku (RZ) a závora se Vám automaticky otevře při najetí na vyznačené místo (návod pro zadání RZ v příloze). Dále je možné použít studentskou kartu, kterou přiložíte ke čtečce na komunikačním sloupku u závory.

Během zvláštních příležitostí (např. promoce) je do areálu vjezd povolen i dalším náštěvníkům ČZU (rodiče, přátelé atd.). Ti u komunikačního sloupku zazvoní, ostraze přes telefonní linku sdělí účel návštěvy ČZU a budou také vpuštěni na centrální parkoviště P1. Prosíme informujte je o tom, aby nedocházelo ke zbytečným problémům v okolí areálu ČZU.

Dále důrazně upozorňujeme všechny studenty, že je přísně zakázáno parkovat mimo vyhrazená parkoviště, zejména na všech travnatých plochách a chodnících! Při porušení tohoto zákazu bude vjezd do areálu ČZU zakázán a student se zároveň vystavuje možnému postihu a odtahu vozidla, případně i náhradě škody (znemožnění průjezdu zásobování, poškození majetku a zeleně ČZU atd.).

Zejména upozorňujeme, že je zakázáno parkovat v přilehlých ulicích v okolí areálu ČZU, kde tak dochází k blokování dopravy a omezování výjezdu vozidel obyvatel okolních domů. Velmi často zde situaci kontroluje policie a řidičům hrozí buď pokuta nebo případně i odtah vozidla.

Základní pravidla pro průjezd závorami
- K závoře najíždějte přiměřenou rychlostí (do 30 km/h), tak abyste v případě nenačtení registrační značky byli schopni bezpečně zastavit. Při zhoršeném počasí (mlha, déšť) nemusí systém fungovat stoprocentně. Stejně tak při větším znečištění nebo poškození registrační značky klesá účinnost vyčtení.
- Závorou projíždějte jednotlivě. Závory jsou vybaveny ochranným prvkem, aby nedošlo k pádu závory na projíždějící vozidlo, ale při průjezdu více vozidel nemusí zafungovat tento systém okamžitě a riskujete poškození vozidla i samotné závory.
- Pokud používáte pro vjezd studentskou kartu, přikládejte ji ke čtečce samostatně (nikoli v peněžence). Kartou nepohybujte nebo nemávejte, ale klidně ji ke čtečce na malý moment přiložte. Tím zajistíte nejvyšší účinnost čtení chipu uvnitř karty.
- V případě opakovaných problémů s načítáním Vaší registrační značky kontaktujte odbor bezpečnosti (emailová adresa bezpecnost@czu.cz nebo telefonní číslo 22438 2267). Vždy uveďte i přesný čas případného problematického průjezdu.
- Chodci mají zakázáno vstupovat pod otevřenou závoru s výjimkou závory u KVD, kde je pro chodce vyhrazena část při pravé straně, kde je závora patřičně zkrácena, aby chodce neohrožovala.
- Cyklisté mají zakázáno projíždět otevřenou závorou za vozidlem. Pro cyklisty jsou u závor zřízeny buď objízdné stezky, nebo je ráhno závor zkráceno tak, aby cyklista mohl bez problémů projet. Při nedodržování těchto pokynů, riskuje cyklista zranění ráhnem závory.
 
page foot