| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

hroch.czu.cz - Studijní evidence

hroch.czu.cz - UIS
Vizualizace (b)

hroch.czu.cz - UIS

Pro studenty

Přihlášení

Vjezd a parkování v areálu ČZUVjezd do areálu ČZU je na všech přístupových cestách řízen kamerovým a závorovým systémem. Areál ČZU je rozdělen pomocí závor do dvou základních zón. Vnější studentské/návštěvnické a vnitřní zaměstnanecké. Závory jsou vybaveny pro rychlejší odbavení vozidel systémem rozpoznávání registračních značek (RZ) a dále také komunikačním sloupkem s čtečkou studentské/zaměstnanecké karty.

Rozdělení zón a vyznačení parkovacích ploch je vyznačeno na přiložené mapce. 
 
page foot