| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

hroch.czu.cz - Studijní evidence

hroch.czu.cz - UIS
Vizualizace (b)

hroch.czu.cz - UIS

Pro studenty

Přihlášení

CENA REKTORA PRO NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE ČZU ROKU 2014Pod záštitou rektora České zemědělské univerzity prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., dr. h. c., vyhlašuje katedra tělesné výchovy již třetí ročník Ceny rektora pro nejlepšího sportovce ČZU roku 2014.

Přihlášky:
Přihlášky zasílejte na adresu sportovec@czu.cz, do průvodního e-mailu uveďte:
 • údaje o sportovci:
  • jméno a příjmení, titul
  • fakulta/pracoviště
  • ročník studia/pracovní pozice
  • ČZU login studenta (X…)/osobní číslo zaměstnance
  • kontaktní e-mail a telefon
 • údaje o osobě, která sportovce přihlašuje (pokud se sportovec nehlásí sám):
  • jméno a příjmení, titul
  • kontaktní e-mail a telefon
 • sportovní výkony sportovce:
  • sportovní odvětví
  • seznam výkonů:
   • název závodu či soutěže
   • výkony a umístění
   • počet zúčastněných států při vrcholném výkonu jednotlivce či družstva
   • internetové odkazy na ověření výsledku
Údaje vyznačené kurzívou nejsou povinné.
Do soutěže je možné přihlásit sportovce, který studuje/studoval či pracuje/pracoval na ČZU kdykoli během rozhodného období prosinec 2013 – listopad 2014.
Započítávají se výkony a úspěchy sportovce v rozhodném období prosinec 2013 – listopad 2014.
Pro účely ceny rektora budou hodnoceny výborné výkony a umístění studentů a zaměstnanců ČZU na význačných sportovních soutěžích jako jsou např. olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světová univerziáda, akademické mistrovství světa, mezinárodní akademické sportovní soutěže, reprezentace ČR, nejvyšší příčky na mistrovstvích ČR a v nejvyšších soutěžích ČR.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 23. listopadu 2014.

Hodnocení:
Přihlášky, které splní výše uvedené podmínky, budou posouzeny odbornou porotou a výsledky vyhlášeny 3. prosince 2014. Složení poroty určí rektor.
Pořadí bude stanoveno následovně: Porota obecně zhodnotí všechny přihlášky sportovců a jejich výkony. Poté každý porotce určí pořadí prvních pěti a sečtením bodů od všech porotců bude určeno konečné pořadí.

Ceny:
1. místo – 20 000 Kč
2. místo – 15 000 Kč
3. místo – 10 000 Kč
4. místo – 5 000 Kč
5. místo – 3 000 Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo úpravy podmínek ceny, jakož i výše finančního ocenění podle počtu přihlášených sportovců a možností zdrojů financování.
 
page foot